Automat Weryfikujący Regulację i LambdęPodstrona dotycząca SPKS
Strona w budowie!

Wersja 199

Najprawdopodobniej ostateczne wzory na współczynnik tarcia (PKP_y) żeliwa fosforowego P10.
Zmieniony domyślny współczynnik mas wirujących na 1,08 z 20 ton (standardowe koła 920 mm).
Dodany zapis nacisku jednego klocka w logu.
--> pobierz (222 kB) <--

Wersja 97

Przyciski z ustawieniami dla 412Za oraz 111A.
--> pobierz (219 kB) <--

Wersja 48

--> pobierz (218 kB) <--
ep0x.pl